|       |       |            TURUL MARAMURESULUI   Rent a Car Satu Mare | Cluj Napoca  
           
 
PRETURI EXTRASEZONPRETURI SEZONTERMENI SI CONDITIIMASINI CONTRACTRENT A CAR MARAMURESCONTACTRENT A CAR SATU MARERENT A CAR CLUJ NAPOCAFEEDBACK
     
   
Contract
 

CONTRACT DE INCHIRIERE

         Nr................... din .....................

           

             I. PARTILE

Incheiat azi ……………….. intre  SC CALEA LACTEE SRL  cu sediul in Baia Mare, Str.Dobrogei, nr.1/30, CUI 8638501, reprezentata de ………………................... in calitate de LOCATOR,

si  SC/ D-nul/ D-na ……………………………………………………………. cu sediul/ domiciliul in ……………………., str - nr ………………………….......................,  CUI / C.I.….……………………………, reprezentata / CNP ……………………………      in calitate de CHIRIAS al autoturismului : …………………………………...... cu nr. de inmatriculare ……………………….

 

II. CONDITII DE INCHIRIERE

Chiriasul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

- varsta minima 19 ani impliniti si maxim 75 ani

- sa posede permis de conducere valid de minim 1 an

- sa prezinte in original si in copie urmatoarerle documentele:

            a buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani,

            b pasaport pentru cetatenii straini sau cu dubla cetatenie 

c permis de conducere

Chiriasul va fi in culpa daca nu se foloseste de autoturism ca un bun proprietar.

 

 III. PREDAREA SI RETURNAREA AUTOTURISMULUI

- Autoturismul va fi inchiriat in bune conditii fara defecte . Orice plingere referitoare la starea tehnica a autoturismului va fi adusa la cunostinta Locatorului in momentul predarii. Data si ora predarii autoturismului : ……………

                                                         Locul predarii autoturismului : ………………...

- Chiriasul va returna autoturismul in starea tehnica in care l-a preluat , impreuna cu documentele si echipamentele acestuia , la data si locul stabilite prin contractul de inchiriere.Data si ora returnarii autoturismului : ……………………                                       

                  Locul returnarii autoturismului : ………………………….

- Returnarea autoturismului se va face de catre Chirias in ziua si la ora prestabilite in contract avand si posibilitatea de prelungire a acestuia printr-un act aditional intocmit in urma unei intelegeri prealabile cu Locatorul. Pentru o intirziere de pana la 5 ore se percepe o taxa de 3 E/ora, iar pentru ceea ce depaseste acest termen Chiriasul va plati inca o zi de inchiriere. Orice intirziere va fi anuntata telefonic  inaintea orei de returnare a autoturismului prestabilita in contract. In caz contrar Locatorul are dreptul sa anunte furtul autoturismului la politie. In cazul returnarii autoturismului de catre chirias mai repede decat data stabilita in contract din motive personale se retine un comision de 20% din valoarea fiecarei zile ramase neefectuate.

- Predarea autoturismului se va face cu o limita de km de 300km/zi  pt. perioada 1-3 zile in tara iar pt. extern pt. orice perioada, iar pentru fiecare km de depasire a acestei limite chiriasul va achita suma de 0.15E  Locatorului

- Predarea autoturismului se va face curat si cu rezervorul plin, la fel urmand sa se faca si returnarea acestuia. In caz contrar Locatorul va incasa contravaloarea combustibilului la pretul de 2 E/l, respectiv 25 lei contravaloarea unei spalari a autoturismului interior si exterior .

 

IV. CONDITII DE UTILIZARE A AUTOTURISMULUI

Chiriasul se obliga :  -   sa nu transporte pasageri sau bunuri contra cost

                                               -    sa nu tracteze  un alt autoturism sau nimic altceva.

                      -       sa nu foloseasca autoturismul pentru curse sau alt gen de concurs 

                                   -   sa nu conduca autoturismul daca se afla sub influienta bauturilor alcoolice, a drogurilor, sau altor substante 

                                   -   sa foloseasca autoturismul numai pe drumuri europene, nationale sau judetene care sa aiba obligatoriu strat asfaltic exclus drum de piatra, de pamant sau forestier

                       -   sa nu cesioneze, subinchirieze, vanda acest contract, sa nu realizeze acte de asociere privind bunul inchiriat, sa nu incredinteze volanul autoturismului altor persoane 

                      -   sa nu garanteze imprumuturi sau obligatii pt. el sau pt. altii cu bunul inchiriat

                      -   daca doreste sa paraseasca teritoriul Romaniei cu autoturismul inchiriat sa  solicite obligatoriu acordul scris al Locatorului.

                      -   sa nu foloseasca autoturismul in contradictie cu legile romane si cu regulile de  circulatie valabile pe drumurile publice, pe intreg teritoriul statului roman si in afara granitelor acestuia, dupa caz.

In cazul defectarii autoturismului - sa anunte imediat telefonic Locatorul max.1 ora .

a daca defectiunea aparuta nu se datoreaza proastei utilizari a autoturismului de catre Chirias nu si in cazul unui accident, Locatorul se obliga sa-i puna la dispozitie un alt autoturism de aceeasi speta in aceeasi valoare, in masura in care are autoturisme disponibile. Daca Locatorul nu are nici un alt autoturism disponibil, se obliga sa returneze banii aferenti perioadei de inchiriere ramase neefectuata .

b daca defectiunea aparuta se datoreaza proastei utilizari a autoturismului de catre Chirias, chiar si in cazul anui accident de culpa comuna, Locatorul nu se obliga la nici un fel de despagubiri nici returnarea banilor, nici predarea altui autoturism in valoarea contractului .Chiriasul va duce autoturismul pentru reparatii dupa o intelegere prealabila cu Locatorul , doar intr-o reprezentanta  a marcii autoturismului pe care l-a inchiriat, iar daca in zona respectiva nu exista, reparatiile care nu intra sub incidenta asigurarii vor fi facute doar in service autorizat pe cheltuiala Chiriasului.

c in cazul in care Chiriasul va depasi granitele tarii acesta se obliga sa suporte toate reparatiile care nu intra sub incidenta asigurarii, facute obligatoriu intr-o reprezentanta a marcii autoturismului sau intr-un service autorizat.        

V. PLATA

Chiriasul se obliga  - sa achite la preluarea autoturismului in totalitate sau esalonat  contravaloarea inchirierii ……………………………………. conform contractului: cash, cu card sau prin virament bancar in contul IBAN deschis la banca BCR Baia Mare, RO19RNCB 0182034142930001.

            -   sa achite o suma reprezentand o garantie restituibila la sfarsitul contractului dupa predarea in bune conditii a autoturismului, garantie diferentiata in functie de tipul autoturismului : 150 -250 E  

-  sa suporte toate costurile legate de participarea la trafic : taxe de parking, autostrada, orice tip de amenzi de care se face vinovat in perioada de derulare a contractului precum si a celor care sosesc retroactiv pe numarul si adresa autoturismului raportat la perioada de inchiriere.

-  sa achite la predarea autoturismului in cazul deteriorarii ori pierderii celor mai jos mentionate, urmatoarele taxe:

·  150 E in cazul deteriorarii sau pierderii actelor  autoturismului

·  100 -200 E in cazul pierderii sau deteriorarii cheilor

·  90 E in cazul deteriorari sau  pierderii uneia din roti, genti, inclusiv rezervei

·  50 -100 E in cazul spargerii sau deteriorarii oglinzilor retrovizoare

·  50 E in cazul deteriorarii sau pierderii cricului, cheilor de roti, antenei radio

·  250 E in cazul deteriorarii casetofonului sau boxelor

                •100-450 E pentru ori ce alt tip de deteriorare constatata la returnarea masinii altele decat cele care nu intra sub incidenta asigurarii sau cele stipulate in procesul verbal de predare-primire, incheiat intre parti la preluarea autoturismului, suma retinuta fiind evaluata de catre un service autorizat.

 

VI. ASIGURAREA

Autoturismul este asigurat FULL CASCO in categoria special destinata inchirierilor.Chiriasul precum si ceilalti participanti la calatorie nu sunt asigurati de catre Locator.
Locatorul nu va fi raspunzator de distrugerea sau de furtul nici unui bun apartinind Chiriasului sau insotitorilor acestuia pe parcursul derularii contractului.

Chiriasul se obliga in cazul unui accident care a fost produs din vina lui sa suporte plata unei francize in valoare de 100€ si 30% din valoarea unei zile de inchiriere, pentru fiecare zi de stationare a autoturismului in service, zile necesare  reparatiilor.

Chiriasul se obliga sa plateasca franciza si stationarea in service si daca accidentul nu a fost produs din vina lui dar reparatiile autoturismului trebuiesc decontate pe polita full casco ex.-lovirea unor amimale sau accident cu alt vehilul care nu are RCA sau este expirat .

Chiriasul in cazul unei daune totale a autoturismului produse din vina lui se obliga sa plateasca restul ratelor ramase restante din valoarea politei de asigurare full casco.

Chiriasul se obliga sa plateasaca daunele produse celorlalte autoturisme implicate intr-un accident produs din vina sa, daca acestea daunele nu sint suportate de catre societatile de asigurare, indiferent de motiv.

Daca Chiriasul conduce autoturismul in contradictie cu cele stipulate in contract si deterioreaza autoturismul in vreun fel iar asiguratorul nu face rambursarea daunei, acesta va fi obligat sa suporte plata intregii reparatii ce se va face autoturismului inchiriat.

 

VII. CLAUZE IN CAZ DE ACCIDENT SAU DE FURT

        a In caz de accident Chiriasul are obligatia sa obtina :

            -  numele si adresa celorlaltei parti implicate in accident     

- documentele constatatoare ale avariei produse in urma accidentului, intocmite de politie, impreuna cu testul de alcoolemie si sa prezinte la firma anexa 2  de la politie necesara societatii de asigurare, autorizatia de reparatie emisa de politie, copii dupa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare, asigurarea RCA a celorlalte autovehicule implicate in accident.

        b In caz de furt Chiriasul are obligatia - sa nu uite pozitia exacta si locul in care a parcat autoturismul, luindu-si puncte de reper in caz de necunoastere a zonei respective.

          - sa nu paraseasca autoturismul fara a-l  asigura mai intai impotriva furtului prin inchiderea conform sistemului de inchidere existent la fiecare autoturism precum si prin activarea sistemelor de alarma daca acestea exista in dotarea autoturismelor

          - sa nu tina sau lase nici un act in autoturism, ci sa le pastreze la el inpreuna cu actele proprii

          - sa anunte furtul autoturismului la cel mai apropiat post de politie existent in zona, precum si pe Locator in cel mai scurt timp posibil telefonic in max.1/2 ora .

 

VIII. CLAUZE FINALE

            Prezentul contract intra in vigoare in momentul semnarii lui in doua exemplare originale de catre cele doua  parti si reprezinta titlu executoriu  pentru recuperarea pagubelor in instanta, in cazul nesolutionarii pe cale amiabila a oricaror divergente aparute pe perioada derularii prezentului contract. Instanta competenta in solutionarea litigiilor este cea din localitatea unde are sediu Locatorul.

 

 

LOCATOR                                                                                       CHIRIAS

SC. CALEA LACTEE  SRL.

 
| PRETURI EXTRASEZON | PRETURI SEZON | TERMENI SI CONDITII | MASINI | TURUL MARAMURESULUI | CONTRACT | RENT A CAR MARAMURES | CONTACT | RENT A CAR SATU MARE | RENT A CAR CLUJ NAPOCA |
Gazduire Web by Claus | Rent a Car Baia Mare | Satu Mare | Cluj Napoca